จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30น. เป็นต้นไป )
จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคบริหารธุรกิจ โดยให้นักศึกษาทุกสาขาวิชานำแม่ หรือผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทางวิทยาลัยฯเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคน ครับ 
เข้าชม 1  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563